Eğitmenlik Başvurusu

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME eğitmenliği, dijital markalaşma disiplininin gerektirdiği multidisipliner yapıya sahip olmayı gerektirir.

 

“Dijital pazarlama” ve “marka yönetimi – iletişimi” olmak üzere 2 çatı kavramın içerisinde yer alan 28+ süreç, uzmanlık ve kavrama dair akademik (teorik) ve sektörel (pratik) bilgiyi içeren Dijital Markalaşma Eğitimi I DME’nin müfredatı; multidispliner, çok yönlü, akademik ve sektörel kariyere sahip ve yayın üreten (kitap, makale) uzmanlar tarafından işlenmektedir. Buna ek olarak 3F Fenomeni‘ni benimsemiş olmak ve bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye‘nin yazar ve konuşmacıları arasında yer almak, Dijital Markalaşma Eğitimi I DME eğitmenliği için gerekli olan temel şartlardır.

NEDİR?

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME Eğitmenliği; “dijital markalaşma” kavramına dair en az 1 disipline / kavrama akademik ve sektörel anlamda, nedir? / nasıl? doğrultusunda ve hem teorik hem de uygulamalı olarak hakim olan kişilere verilen unvandır. DME Eğitmeni olarak anılmak için Branding Türkiye‘nin alt markası Dijital Markalaşma Eğitimi I DME bünyesinde olmak gerekmektedir.

NASIL?

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME Eğitmenliği’ne başvuru yapmak için aşağıda yer alan “Eğitmenlik Başvuru Formu”nun eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasından itibaren 48 saat içerisinde eğitmenlik süreci hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

ŞARTLAR & DETAYLAR

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye’nin alt markalarından biri olan “Dijital Markalaşma Eğitimi I DME”, iş dünyası profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan uzun soluklu, özel bir müfredata sahip niş bir eğitimdir. Eğitmenlik başvurusu yaparken böylesi bir misyona sahip bir kurumda ve niş bir alanda eğitim vereceğinizin bilincinde olmanızı öneririz.

DME Eğitmenlik Detayları;

Branding Türkiye’de yazar olmak

Branding Türkiye I Etkinlik’te konuşmacı olmak

En az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyer veya minimum 7 yıllık sektör deneyimi

Eğitim vereceği alana dair yayın (kitap, sektörel içerik, akademik makale) üretiyor olmak

Eğitim vereceği alana dair en az 3 kez konuşma (konferans, seminer, panel) yapmış olmak

Eğitim vereceği alana dair workshop yapma bilgisine ve alt yapısına sahip olmak

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME Nedir?

Dijital Markalaşma; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi kavramlarının bütünleşik bir anlayışla uygulanmasını temel alan çatı bir kavram olma özelliği taşımaktadır. İçerisinde 100+ kavramı barındıran bütünleşik pazarlama kavramının bir alt öğesi olan ve bu yönüyle çatı bir kavram olma özelliği taşıyan “dijital markalaşma” kavramı; Branding Türkiye‘nin Kurucusu Ve Genel Yayın Yönetmeni, Marka Danışmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılmıştır.

Eğitmenlik Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Öncelikle aşağıdaki “Eğitmenlik Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Ardından sizden bazı bilgi ve belgeler talep ediyoruz. Sonrasında sizi ofisimize davet edip Dijital Markalaşma Eğitimi I DME’de eğitmenliğinizi onaylayan sözleşmeyi imzalıyoruz.

Ücret Politikanız Nedir?

“Dijital Markalaşma Eğitimi I DME” yılda maksimum 4 defa açılan özel bir eğitimdir. Her eğitmenin müfredat boyunca vereceği ders saati hesaplanarak ücret politikası belirlenmektedir. Konuyla ilgili detaylar eğitmenlikle ilgili sözleşmede yer almaktadır.

Niye Akademik Kariyer Yada Sektör Tecrübesi İstiyorsunuz?

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME, özel olarak hazırlanmış bir müfredata sahiptir. Sektörün ihtiyacı olan multidisipliner yapıdaki uzmanları yetiştirme misyonu olan DME’de eğitim vermek için akademik disipline sahip olmak ve/veya minimum 7 yıllık sektör deneyimine sahip olmak  öncelikle DME’nin misyonunu uygun bilgi ve tecrübe aktarımı yapmak için gereklidir.

Branding Türkiye'de Yazar Ve Konuşmacı Olma Şartı Niye Var?

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye; iş dünyası profesyonelleri, akademisyenler, girişimciler, ceo’lar, yöneticiler, uzmanlar, kamu görevlileri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere akademik ve sektörel anlamda kariyer yapan herkes tarafından takip edilen niş bir mecradır. Dolayısıyla bu mecrada yazar olmak için belli bir bilgi ve birikim gerekmektedir. Ayrıca eğitmenlerimizin, sahip olduğu bilgiyi aktarabilme yetisini önemsiyoruz. Bunun için de Branding Türkiye‘de yazar olmasını ve Branding Türkiye Etkinlik sahnesinde konuşmacı olmasını istiyoruz.

Başvurum Onaylandığında Hangi Belgeleri İstiyorsunuz?

Detaylı özgeçmiş, detaylı cv, eğer varsa daha önce verdiğiniz eğitimlere dair videolar, eğer varsa yayınlanmış makalelerinizin linkleri veya görselleri, lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi, sektör deneyiminize dair hizmet verdiğiniz ve referans gösterebileceğiniz min. 3 firmadaki üst düzey yöneticinin iletişim bilgileri.

EĞİTMENLİK BAŞVURU FORMU

powered by Typeform