Eğitimin Kazanımları

Dijital Markalaşma Eğitimi I DME, akademik ve sektörel kariyere sahip 7 Eğitmen ile 6 CEO / Yönetici tarafından 3F Fenomeni doğrultusunda teorik ve uygulamalı bilgi aktarımını hedefleyen niş bir eğitimdir. 28+ konuyu barındıran ve Nedir?/Nasıl? doğrultusunda gerçekleştirilen Dijital Markalaşma Eğitimi I DME, özel müfredata sahiptir ve tam olarak 400+ saat sürmektedir. DME katılımcıları, bu eğitimi tamamladıktan sonra yeni kavramsallaştırılan bir disiplin olan “Dijital Markalaşma”nın ilk uygulayıcıları olmanın yanında birçok kazanım elde edecekler.

Eğitimin Kazanımları arasında; Strateji, Analiz, Yönetim, Hedefleme, Kreatif, Marka Yönetimi – İletişimi, Dijital Pazarlama, Growth Marketing & Hacking, Raporlama, Ekip Çalışması, Bakış Açısı, Kazanç Yönetimi gibi olgular bulunmaktadır.

Strateji

STRATEJİ

DME katılımcıları; stratejik düşünme, stratejik planlama ve stratejik uygulama yetisi kazanırlar.

Analiz

ANALİZ

DME katılımcıları; eğitim boyunca durum ve süreç analizi yapma yetisi ve alışkanlığı kazanırlar.

YÖNETİM

DME katılımcıları; bütçe, süreç, kampanya, itibar, kriz, ekip vb. yönetebilme yetisi kazanırlar.

Hedefleme

HEDEFLEME

DME katılımcıları, eğitim boyunca planladıkları stratejileri doğru hedefleme yetisi kazanırlar.

Kreatif

KREATİF

DME katılımcıları; planlanan süreçlerin uygulanmasında kreatif olma yetisi kazanırlar.

MARKA YÖNETİMİ

DME katılımcıları; bir işletmeyi marka haline getirerek a’dan z’ye yönetme yetisi kazanırlar.

Dijital Pazarlama

DİJİTAL PAZARLAMA

DME katılımcıları, bir markanın tüm dijital pazarlama süreçlerini yönetme yetisi kazanırlar.

Growth Marketing

GROWTH MARKETİNG

DME katılımcıları, bir markanın büyüme odaklı pazarlamasını yönetme yetisi kazanırlar.

Raporlama

RAPORLAMA

DME katılımcıları; yönettikleri süreçleri belli periyotlarda raporlama yetisi kazanırlar.

EKİP ÇALIŞMASI

DME katılımcıları; başarının ancak iyi bir ekip çalışmasıyla mümkün olduğu bilincini kazanırlar.

BAKIŞ AÇISI

DME katılımcıları, süreçlere farklı bir açıdan bakabilme ve yorumlayabilme yetisi kazanırlar.

KAZANÇ YÖNETİMİ

DME katılımcıları, hedefledikleri kazancı elde ettiklerinde onu yönetme yetisi kazanırlar.

DME Eğitmenleriyle Tanışın