Hakkında

Dijital Markalaşma Nedir?

Dijital Markalaşma; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi kavramlarının bütünleşik bir anlayışla uygulanmasını temel alan multidisipliner bir kavram olma özelliği taşımaktadır. İçerisinde 100+ kavramı, uzmanlığı, disiplini barındıran bütünleşik pazarlama kavramının bir alt öğesi olan ve bu yönüyle de çatı bir kavram olma özelliği taşıyan “dijital markalaşma” kavramı; Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılarak literatüre kazandırılmıştır.

0

Saat
Eğitim

0

Eğitmen
& Konuşmacı

0

Konu
& Başlık

0

Başarı
& Mutluluk

Nedir?

Dijital Markalaşma; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi kavramlarının bütünleşik bir anlayışla uygulanmasını temel alan çatı bir kavram olma özelliği taşımaktadır. İçerisinde 100+ kavramı barındıran bütünleşik pazarlama kavramının bir alt öğesi olan ve bu yönüyle kapsayıcılık özelliği taşıyan “dijital markalaşma”kavramı; Branding Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılmıştır. Branding Türkiye, tarafından akademik ve sektörel içeriklerle (makale, röportaj, zirve, etkinlik, eğitim, tez, araştırma vs.) desteklenen “Dijital Markalaşma” kavramına dair akademik ve sektörel bilgiyi içeren Dijital Markalaşma Eğitimi (DME)nin müfredatında; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi ile ilgili 28+ konu yer almaktadır. Branding Türkiye, DME adlı konsept eğitimin tek uygulayıcısı ve hak sahibidir. Bu eğitim kapsamında dijital pazarlama ve marka yönetimi ile ilgili bütün eğitimler, sektör profesyoneli ve akademisyenlerden oluşan uzman bir ekip tarafından verilmektedir

Neden Önemlidir?

Bütünleşik pazarlama mecrası “Branding Türkiye” tarafından kavramsallaştırılan “Dijital Markalaşma”nın; sürdürülebilirliği, anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliği için Branding Türkiye bünyesindeki akademisyenlerin ve sektör uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan “Dijital Markalaşma Eğitimi I DME” özel bir eğitim konsepti olup, içerisinde dijital pazarlama ve marka yönetim – iletişimi ile alakalı bütün kavram, süreç ve uzmanlıkları barındırmaktadır. Toplamda 28+ konu başlığının yer aldığı ve 400 saatten fazla süren “Dijital Markalaşma Eğitimi I DME”ye katılanlar, dijital markalaşma disiplinine dair nedir? / nasıl? odağında bilgi sahibi olmakla kalmayıp bütünleşik pazarlamanın bir alt katmanındaki bu yeni nesil ve kapsayıcı kavramla -dijital markalaşma– ilgili uzmanlaşacaklar. Diğer bir ifadeyle Dijital Markalaşma Eğitimi I DME katılımcıları; Türkiye ve dünyada, kişi ve markaların ihtiyacı olan dijitalleşme ve dijitalleşmenin sürdürülebilirliğini sağlayan markalaşma yolunda teorik ve pratik anlamda bilgi sahibi olacaklar.

Misyonumuz

Dijital Markalaşma disiplininin sürdürülebilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için; 3F Fenomeni doğrultusunda, nedir? / nasıl? odağında, akademik (teorik) / sektörel (pratik) anlamda bilgi ve tecrübe aktarımında bulunarak sektörün ihtiyacı olan profesyonelleri multidisipliner bir yapıda yetiştirmek.

Vizyonumuz

Branding Türkiye’deki akademisyenler ve sektör uzmanları tarafından özel olarak  hazırlanan bir müfredat olan “Dijital Markalaşma Eğitimi I DME”nin içeriğini oluşturan ve Branding Türkiye tarafından kavramsallaştırılan “dijital markalaşma” kavramının global manada uygulanabilirliğini sağlayarak sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmak. 

Merak Ettiğiniz Her Şey Sık Sorulan Sorularda